Tävlingspolicy gällande säsongen 2016/2017

Allmänt

För att tillåtas tävla för Vårvinden krävs det att spelaren betalar medlemsavgift och licens.

Licenskostnad
Senior 200 kr
U15 - U19 100 kr
U13 och yngre 50 kr

Licensen faktureras i samband med träningsavgiften eller separat.

Anmälan till tävlingar
Alla anmälningar till tävlingar skall ske via Vårvinden, enligt fastlagd rutin. Om anmälan sker på annat vis godkänns den inte. Anmälan kan ske genom att skriva upp sig på avsedd lista på anslagstavlan i Alelyckan.

Ansvarig för att ta emot anmälningarna är Krister Johannesson (tel. 0737-199600). För aktuell tävlingslista se badminton-kal.nysida.se

Startavgifterna betalas av spelaren.

Subvention av tävlingsspel

För tillfället subventionerar Vårvinden inga tävlingar mer än SM, Svenska Cupen, Västsvenska Ungdomsspelen och Gothenburg Open. Ersättningen för SM, är på halva startavgiften och för våra egna tävlingar och Svenska Cupen på hela startavgiften. För att kunna ta del av denna subvention krävs dels att man tränar med klubben, spelar i våra serielag och att man hjälper till i samband med våra egna tävlingar.

Reseersättning
Reseersättning utgår enbart i samband med seriespel och klubbresor. Vårvinden betalar 18 kronor per mil med ett maxbelopp på 750 kronor. Lagledare koordinerar så att bilarna fylls. Resan skall vara mer än 5 mil. För att få ut pengar krävs att reseräkning med kvitton skickas till kassör inom två veckor.

Bärande av klubbdräkt
Vid deltagande i seriespel skall klubbdräkt alltid bäras av samtliga spelare. Vid deltagande i individuella tävlingar skall klubbdräkt i första hand användas till förmån för egna- eller sponsorskläder.

Hantering av hyrbilar
Hyrbil kan användas vid klubbresa och skall alltid godkännas av styrelsen innan.

Uttagningskriterier seriespel
  Allmänt
Vårvinden har två representationslag i det svenska seriesystemet. För att vara behörig för seriespel krävs det att spelaren betalar medlemsavgift och licens.

Lagledare
Lagledaren är ytterst ansvarig för sitt specificerade serielag. Endast lagledaren är behörig till att ta ut speltruppen för varje sammandrag. Ansvaret innebär att planera transport till och från spelplats, göra laguppställning, uppförande under sammandragen samt signering av matchprotokoll.

Uttagning
Varje lagledare ansvarar för sin egen trupp. Uttagning sker enligt följande riktlinjer: A-lags trupp väljs först och därefter B-lag och eventuellt ett C-lag.
Uttagning av spelare görs i samråd mellan A-lagets lagledare och B-lagets lagledare. Spelare som tränar skall i första hand tas ut för spel därefter görs uttagning baserat på spelstyrka.


Allmänna trivselregler

En Vårvindare uppträder alltid föredömligt, sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför.

Vid tävling, träningsläger och liknande sammankomster får ingen förtäring av alkohol eller tobak förekomma.


Frågor angående tävlingspolicyn kan ställas till Styrelsen.

Styrelsen
Vårvindens BMK


Tävlingspolicyn i pdf-format.      Uttagningskriterier för seriespel.Kommande evenemangBadmintonskolan
Badmintonskolan
Målet med badmintonskolan
är att lära ut grunderna i badminton, skapa gemenskap och ha skoj tillsammans.
 
A-laget
A-laget
Vårvindens A-lag spelar denna säsong i division två.
 
Gothenburg Open
Gothenburg Open
En av Sveriges största tävlingar som brukar locka till sig spelare från hela norden.
 
Västsvenska Ungdomsspelen
Västsvenska Ungdomsspelen
Årligt återkommande tävling, helt inriktad på ungdomar, som avgörs i början av säsongen.
 
Till minne av Mats-Lennart
Till minne av Mats-Lenanrt Hansson
En stor man har alldeles för tidigt sprungit ifrån oss, den sista bollen är nu slagen.
 
Idrottens Bingo
Idrottens Bingo
Störst på bingo i Sverige. Allt överskott går till föreningslivet.
 
Vasaboden
Vasaboden
 
Sponsorhuset
Handla genom Sponsorhuset och stöd Vårvindens BMK.
 
 
 
Postadress:
Vårvindens BMK
Gamlestadsvägen 311
415 25 Göteborg
Träningslokal:
Alelyckans Sportcenter
Gamlestadsvägen 311
415 25 Göteborg
Kontakt:
Telefon: 031 - 46 95 00 (Alelyckan)
E-post:
Kansli: Skicka e-post till Vårvindens kansli
Sidansvarig: Skicka e-post till den sidansvarige